• Home
 • Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ “staromco.gr


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες όροι αφορούν στη χρήση του διαδικτυακού τόπου staromco.gr της εταιρείας “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO”, με το εμπεριεχόμενο σε αυτόν περιεχόμενο και διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Η “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO” δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές του δικτυακού τόπου οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση.

Το staromco.grενδεχόμενα θα αποθηκεύει πληροφορίες (cookies) στον υπολογιστή του χρήστη όταν επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο staromco.gr, προκειμένου να διευκολύνεται ο χρήστης σε κάθε επίσκεψή του στον διαδικτυακό τόπο. Παράλληλα, δίνουν την δυνατότητα στη “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO” να παρέχει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών.

Αν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαδικτυακού τόπου τότε οφείλει να μην αποδεχθεί τους όρους αυτούς, να μην χρησιμοποιήσει τον Διαδικτυακό τόπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου του δικτυακού τόπου staromco.gr είναι ιδιοκτησία της εν λόγω εταιρείας και προστατεύονται από το Ελληνικό δίκαιο, το Κοινοτικό Δίκαιο και από τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO” δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για πιθανές φθορές που προκληθούν από οποιουδήποτε είδους χρήση του δικτυακού της τόπου ή / και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό της τόπο, ή των πληροφοριών που περιέχονται στο staromco.gr.

Επιπλέον, η “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO” δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με δεσμούς (links) ή που αναφέρονται στον δικτυακό της τόπο.

Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του staromco.gr”.

H “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών και λοιπών στοιχείων που παρέχει μέσω του διαδικτυακού της τόπου, ωστόσο απεκδύεται κάθε ευθύνης και έναντι τρίτων συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δεδομένου και του ότι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών μπορεί να είναι συνεχής και οι δημοσιευόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην ανανεώνονται καθημερινά.

Η “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO” δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη και δεν εγγυάται σχετικά με την νομιμότητά, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, σταθερότητα, ή επικαιρότητα, καταλληλότητα, ή εμπορευσιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο της staromco.gr.

Παράλληλα, η “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO” δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού της τόπου.

Η Εταιρεία θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία σε αποκάλυψη στις αρμόδιες αρχές όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρίας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων.

Σε καμία περίπτωση η “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO” δεν θα ευθύνεται για οποιοσδήποτε ζημιές που απορρέουν από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβαση του χρήστη ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική του χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενούς, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας.

Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου staromco.gr εφόσον αποστέλλονται, ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες ή από τρίτους, οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από την “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO”.

Η “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO” δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη. Ο προσωπικός υπολογιστής του επισκέπτη και οι δυνατότητες αυτού είναι ευθύνη του επισκέπτη.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO” διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να:

1) πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή / και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο,

2) να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης. Η “ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO” δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει την παροχή των δωρεάν υπηρεσιών ή να μεταβάλει την φύση και το περιεχόμενό τους.


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όπως πολλές επιχειρηματικές ιστοσελίδες, συλλέγουμε πληροφορίες που μας αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον ιστότοπο, όποτε επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Αυτή η καταγραφή δεδομένων συμπεριλαμβάνει πληροφορίες όπως το πρωτόκολλο του ίντερνετ του υπολογιστή σας “IPaddress”, το είδος του προγράμματος περιήγησής, την έκδοση του προγράμματος περιήγησής, τις σελίδες που επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα μας, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας καθώς και το χρόνο διαμονής σας στην ιστοσελίδα μας και άλλα στατιστικά.

Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων όπως το “GoogleAnalytics”, οι οποίες συλλέγουν, παρακολουθούν και αναλύουν αυτές τις πληροφορίες.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ SSL

Επειδή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι απαραίτητη η αμφίδρομη εμπιστοσύνη το “staromco.gr” χρησιμοποιεί ψηφιακά πιστοποιητικά ασφαλείας SSL (SecureSocketLayer) που παρέχουν κρυπτογραφημένη επικοινωνία και εξασφαλίζουν έτσι τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφαλείας. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί σήμερα παγκόσμιο στάνταρτ και διασφαλίζει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών προστατεύοντας συνάμα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας.

Τρόπος λειτουργίας του SSL:
Η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου γίνεται ως επί το πλείστον χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα TCP/IP. Το SSL λειτουργεί πριν το TCP/IP και ύστερα από εφαρμογές υψηλού επιπέδου όπως το HTTP της προβολής ιστοσελίδων, το FTP της μεταφορά αρχείων και το IMAP που λειτουργεί το email. Αυτό που ουσιαστικά κάνει το SSL είναι να παίρνει τις πληροφορίες από εφαρμογές υψηλότερων επιπέδων, να τις κρυπτογραφεί και στην συνέχεια να τις μεταδίδει στο Internet προς τον Η/Υ που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά και τις ζήτησε.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του “staromco.gr” υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ)και προσφάτως ορίζεται από τον GDPR τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Οι διαχειριστές του “staromco.gr” διαφυλάσσουν τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσουν σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το “staromco.gr” διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του “staromco.gr” προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την οριστική διαγραφή του.

Επισκέπτες του “staromco.gr” που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς τους διαχειριστές του “staromco.gr”, τότε οι διαχειριστές υποχρεούνται να διαγράψουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Οι διαχειριστές του “staromco.gr” είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι επισκέπτες / χρήστες του site έχουν αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από το “staromco.gr” για πέντε (5) χρόνια.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το “staromco.gr” είναι τα ακόλουθα:

Cookies

Το site “staromco.gr” μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη του site, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του “staromco.gr” είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφημιστικούς.

Ο επισκέπτης του “staromco.gr” μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης σελίδων του “staromco.gr” δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Διεύθυνση IP

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο “staromco.gr” αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του “staromco.gr”.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Οποιοσδήποτε επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το “staromco.gr” προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικών του στοιχείων, την διόρθωση αυτών ή την διαγραφή τους.

Links to other sites ("Δεσμοί προς άλλους ιστότοπους")

Το “staromco.gr” ενδεψόμενα περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται οι διαχειριστές του “staromco.gr” για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων web sites.

Οι διαχειριστές του “staromco.gr” σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων μας που απορρέουν από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, εάν αθετήσετε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις με οποιοδήποτε τρόπο, ή αν υποψιαστούμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούμαστε :
 2. Να σας στείλουμε μία ή περισσότερες επίσημες προειδοποιήσεις.
 3. Να αναστείλουμε προσωρινά την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας.
 4. Να απαγορεύσουμε μόνιμα την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας.
 5. Να εμποδίσουμε υπολογιστές που χρησιμοποιούν την “IP” διεύθυνσή σας, από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
 6. Να επικοινωνήσουμε με οποιονδήποτε ή όλους τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και να αιτηθούμε την απαγόρευση της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας.
 7. Να ξεκινήσουμε νομική δράση εναντίον σας, είτε για παραβίαση της σύμβασης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ- ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις με την πάροδο του χρόνου, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
 2. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού μας τόπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα μας, και δια του παρόντος παραιτείστε από κάθε δικαίωμα περί διαφορετικής κοινοποίησης των αλλαγών, προειδοποίησης, συναίνεσης ή έγκρισή σας , στις αναθεωρήσεις των όρων και των προϋποθέσεων.

Αν έχετε δώσει τη ρητή σας συμφωνία με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα σας ζητηθεί η ρητή συμφωνία σας για οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων και εάν δεν δώσετε τη ρητή σας συμφωνία με τους αναθεωρημένους όρους και προϋποθέσεις εντός της προθεσμίας που θα ορίσουμε εμείς, θα απενεργοποιήσουμε ή θα διαγράψουμε τον λογαριασμό σας από την ιστοσελίδα μας και θα πρέπει να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε.


ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του staromco.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη αρμόδια για την επίλυση θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του staromco.gr και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί και δημοσιευτεί στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο.

logo

ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο.Ε. - STAROMCO
Θυατείρων 3, Νέα Σμύρνη 17121, Αττική Ελλάδα
Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ: 005986801000
Τηλ.: +30.210 524 5855
Fax: +30.210 522 9571
Email: info@staromco.gr

Όροι Χρήσης

Πολιτική Ποιότητας

Πιστοποιήσεις

Οι Αξίες μας

 • Πρωτοπορία σε καινοτόμες ιδέες και προϊόντα
 • Ποιότητα προϊόντων
 • Άμεση εξυπηρέτηση
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα
 • Ανταγωνιστικές τιμές

Copyright © 2024 Staromco

Η Staromco χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies